DÜNYANIN EN ESKİ YERLEŞİM BİRİMİ

Güneydoğu'nun kalbi, kentsel dönüşüm ve yeni kent yapılanmasının ender merkezlerinden Şanlıurfa, yapı ve inşaat sektörüne kucak açıyor. Planlı kentleşmenin başkenti Şanlıurfa’nın günden güne değişen çehresi, Şanlıurfa Yapı İnşaat ve Dekorasyon Fuarı’yla ivme kazanıyor. 6. Bölgede yer alması sebebiyle, bölgesel teşviklerin hemen hepsinden yararlanan Şanlıurfa’da katılımcılar, sektördeki gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edebilme imkanı elde ediyor. Yapılanma ve dönüşüm konusunda bu kadar avantajına rağmen, inşaat ve yapı alanında birçok konuda halen bâkir olan kentte düzenlenen fuar, yeni yatırım fırsatları yakalamak adına nitelikli imkan sunuyor. Dünyanın en eski yerleşim birimine ev sahipliği yapan bir coğrafyada gelişen sektör olanaklarını yakından takip etmek ve bu değişimde rol edinmek istiyorsanız, sizin de bu cazip buluşmada yeriniz hazır.
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR